WebToDate » O WebToDate

Úvodní představení WebToDate

WebToDate je webový redakční a publikační systém (produkt z kategorie Web Content Management System, zkráceně WCMS), který je nasazován na správu webových prezentací a serverů v nejrůznějších oblastech zahrnujících firemní klientelu, mediální sféru i státní správu a samosprávu, a to jak pro veřejné webové prezentace, tak pro aplikace v intranetu či extranetu.

Základní vlastnosti

 • použitelnost na více operačních systémech a SQL databázích
 • plné ovládání všech funkcí přes webové rozhraní
 • plná kontrola nad strukturou webu i nad kódy stránek (všechny stránky jsou sestavovány výhradně spojením kódů definovaných designérem a vlastního obsahu)
 • důsledné oddělení grafiky prezentace od jejího obsahu, možnost znovupoužití šablon, stylů a dalších objektů v různém kontextu
 • nijak nepředjímá strukturu webové prezentace, grafický design prezentace ani rozmístění prvků na stránkách
 • všechny funkce jsou navrženy tak, že pro implementaci je třeba pouze znalosti na úrovni webdesignu, nikoliv programování
 • správa obsahu vyžaduje pouze základní znalosti práce s počítačem, nikoliv např. znalost HTML
 • řízení přístupu pomocí týmů (skupin uživatelů) a uživatelských rolí
 • modularita - nové funkce lze programovat formou modulů a dalších rozšíření, k dispozici je řada již hotových modulů
 • možnost integrace s jinými systémy (např. se systémy pro správu dokumentů apod.)
 • podpora vícejazyčných webů, podpora více značkovacích jazyků, různých kódových stránek