WebToDate » O WebToDate » Technické informace » Systémové požadavky

Systémové požadavky

Klient

Klientem redakčního rozhraní systému na všech platformách je Internet Explorer pro Windows verze 6.0 SP1 nebo novější. Uživatelské prostředí vyžaduje zapnutou podporu Javascriptu a cookies.

Server

Informace uvedené v následujících kapitolách jsou základní a orientační a platí pro WebToDate verze 4.1. Přesnější systémové požadavky jsou specifikovány v instalačním manuálu a v informacích k jednotlivým verzím WebToDate.

Operační systém

Systém lze provozovat na serveru s jedním z následujících operačních systémů:

  • Linux - měla by vyhovovat jakákoli běžně používaná distribuce, testovány byly např. RedHat, SuSE, Mandrake, Debian
  • Windows Server - Windows 2000 Server SP4 nebo vyšší
  • Sun Solaris od verze 8

Jako www server je podporován IIS od verze 5 a Apache od verze 1.3.

Databázové systémy

Systém vyžaduje využití jedné z následujících SQL databází:

  • MySQL 4.1.x, MySQL 5.x
  • MS SQL 2000 SP4 a vyšší

PHP

Systém vyžaduje instalaci PHP verze 4.4.x nebo 5.x. Součástí instalačního manuálu je seznam PHP modulů, které je nutno instalovat, a konfiguračních voleb PHP, které je třeba dodržet.

Další požadavky

Některé funkce systému mohou vyžadovat instalaci dalších binárních komponent (wvware pro konverzi z MS Word do HTML, ImageMagick pro zpracování obrázků, FFMpeg pro zpracování videa apod.).

Spouštění plánovaných úloh v čase vyžaduje jednorázový zápis do crontabu či plánovače úloh Windows.

V instalačním manuálu jsou specifikovány požadavky na nastavení přístupových práv v souborovém systému i v databázi - jsou např. určeny adresáře, do kterých musí být povolen zápis uživateli, pod kterým běží daná www aplikace apod.