WebToDate » O WebToDate » Rozšiřitelnost

Rozšiřitelnost

Systém WebToDate je navržen jako modulární. Systém lze programově rozšiřovat bez zásahů do jádra třemi metodami:

  • Pomocí vytváření extenzí lze vstupovat do procesu sestavování stránek a doplňovat či měnit výsledný kód stránek.
  • Pomocí modulů lze vytvářet komplexnější aplikační bloky, které nějakým způsobem rozšiřují funkčnost systému. Moduly mohou mít vlastní data ve vlastních strukturách (např. diskuzní modul), mají redakční rozhraní, přes které se definuje vzhled stránek a spravují se případná data modulu, často mají moduly svoje vlastní prezentační skripty. K dispozici je řada krabicových modulů, lze vytvářet i zákaznické moduly pro daný projekt.
  • Pomocí systému plánovaných úloh lze programovat úlohy, které se spouštějí automaticky v čase a vykonávají nějakou činnost (výměny dat s jinými systémy, rozesílání e-mailů apod.).