WebToDate » O WebToDate » Rozšiřitelnost » Moduly

Moduly

Modul je sada PHP skriptů, dalších souborů a databázových objektů (hlavně tabulek), která rozšiřuje funkčnost aplikace WebToDate a jejíž administrační část se integruje do administračního rozhraní WebToDate. Modul může využívat WebToDate prvků jako šablony a styly, může a nemusí mít vlastní data a využívá předpřipravených tříd a funkcí, které jsou navrženy pro rychlejší vývoj funkčnosti, která se opakuje u všech modulů.

Modul se může skládat z následujících částí:

Databáze

 • Databázové tabulky a další databázové prvky vytvořené pro daný modul
 • Záznamy v databázových strukturách společných pro všechny moduly

Administrační část

 • Požadované PHP skripty
 • Skripty specifické pro daný modul
 • XML definice nabídky modulu
 • Extenze patřící k modulu
 • Další pomocné soubory typu předpřipravených šablon apod.

Veřejná část

 • Skripty veřejné části
 • Extenze patřící k modulu

Většina z těchto částí není povinná, modul nemusí mít svoje vlastní data (např. modul Fulltext pracuje pouze s daty vlastní aplikace WebToDate), nemusí mít veřejnou část (modul Neveřejná část slouží pouze k nastavení pravidel pro přístup ke zprávám pro návštěvníky webu, nemá žádnou vizuální reprezentaci na veřejné části webu) apod.

Pro všechny moduly platí následující zásady:

 • Moduly negenerují vlastní HTML kód, stejně jako v aplikaci WebToDate jsou veškeré kódy sestavovány spojením šablon, stylů a vlastních dat.
 • Moduly využívají společné databázové struktury (pro registraci modulů, předvolby modulů, přístupová práva apod.)
 • Moduly využívají společné funkce pro veřejnou i administrační část, funkce jsou umístěny v knihovnách funkcí
 • Všechny moduly pracují stejným způsobem s objekty, jako jsou styly, šablony, jazyky apod.

Každý modul definuje typicky svoje značky (klíčová slova) používaná v šablonách či stylech, např. klíčové slovo pro diskusní příspěvek je jedinečné a není použitelné v jiném kontextu. Data modulu jsou většinou zobrazována vlastními veřejnými skripty modulu, k tomu existuje několik metod jak data daného modulu prezentovat v jiných typech stránek (extenze, SQL seznamy).

Praktické využití modulů je např. v oblastech jako vytváření interaktivních funkcí veřejné části webu, publikace obsahu složitějších relačních databází, importy a exporty dat, propojení s externími aplikacemi a systémy apod.

Celá řada modulů je dodávána v krabicové podobě. Pomocí API pro vytváření modulů byly v realizovaných projektech vytvořeny např. následující zákaznické moduly:

 • Modul pro integraci s DMS systémem (systémem pro správu dokumentů) - zajišťuje import vybraných dat z DMS do databáze zpráv a zdrojů, případně procházení obsahu DMS v prezentační části (procházení složek s dokumenty, výpisy metadat dokumentů, stažení dokumentů apod.).
 • Správa databáze zasedání a rezervace jednacích místností - spravuje seznam zasedání, umožňuje jejich výpisy, vkládá a spravuje rezervace jednacích místností
 • Modul pro import a synchronizaci velkého množství uživatelů - členů profesní komory do registračního modulu a nastavení jejich vlastností v registracích
 • Modul pro publikaci informací o členské základně (kontaktní údaje, informace o členství, členství v sekcích apod.) profesního svazu
 • Modul pro zpracování výpisů a prohledávání televizních programů, upozorňování na zajímavé pořady a další související funkce.