WebToDate » O WebToDate » Technické informace » Škálovatelnost

Škálovatelnost

Systém WebToDate může být provozován kompletně na jednom serveru, na kterém běží SQL databáze i www server obsluhující prezentační část i redakční rozhraní. Tato konfigurace je ale vhodná jen pro prezentace menšího rozsahu a návštěvnosti bez větších nároků na dostupnost.

K zajištění dostupnosti a vysokého výkonu jsou v praxi používány zejména následující možnosti:

  • Oddělení webového a databázového serveru
  • Oddělení webového serveru pro prezentační část a pro redakční část, a to buď virtuálně (fyzicky na stejném hardware, ale jiné virtuální web servery) nebo fyzicky (každá část je provozována na jiném HW)
  • Více prezentačních serverů zapojených do load balancingu s replikací dat v souborovém systému z redakčního serveru na prezentační
  • Více prezentačních serverů zapojených do load balancingu se sdíleným úložištěm pro datové soubory
  • Technologie databázových clusterů

Obrázek 1 - Škálovatelnost Obrázek 1 - Škálovatelnost

Všechny výše uvedené možnosti jsou v praxi nasazeny, existuje několik instalací WebToDate, kde je zátěž rozložena na 5 až 6 různých strojů se zapojením, které zaručuje vysokou dostupnost celého řešení.