WebToDate » O WebToDate » Moduly » Ankety

Ankety

Modul je určen pro webové prezentace, které mají být obohaceny o standardní internetové hlasovací formuláře. Modul umožňuje návštěvníkům serveru vyjádřit svůj názor na určité téma výběrem z několika možných připravených odpovědí. Výsledky hlasování mohou být zobrazovány graficky nebo numericky.

Obrázek 1 - Ankety Obrázek 1 - Ankety

Funkce prezentační části

Ankety mohou být buď samostatné, tj. volně umístěné na kteroukoliv stránku spravovanou pomocí WebToDate, nebo svázané s nějakou zprávou. V případě svázání se zprávou lze zvolit na příslušné stránce dynamický způsob zobrazování, který umožňuje aktuální zobrazování průběžných výsledků i možnost zobrazovat uživatelům, kteří již v dané anketě hlasovali, jiný tvar hlasovacího formuláře (např. bez možnosti znovu hlasovat).

Pro uživatele je výchozím prvkem hlasovací formulář. Zde uživatel vybírá jednu z možností a hlasuje. Následně se zobrazí odlišná stránka s průběžnými výsledky daného hlasování nebo v případě hlasování ve zprávě stejná stránka, kde se mohou a nemusí průběžné výsledky zobrazit. Pokud je hlasovací formulář umístěn na statické generované stránce lze využít pouze první možnost směrování do odlišné stránky s výsledky, nebo vložení přes iframe. Hlasovací formulář může být buď skutečný HTML formulář s radiopřepínači nebo seznam odpovědí, kde se hlasuje přímo klepnutím na odpověď.

Obrázek 2 - Ankety Obrázek 2 - Ankety

Ankety mohou mít libovolný počet připravených odpovědí, komentáře redakce, mohou být aktivní či neaktivní a mohou být řazeny do různých kategorií. Jedna anketa může být zobrazována na jedné nebo více stránkách, pro hromadné rozmístění na mnoha stránkách najednou se využívá strom šablon WebToDate, kde se anketa umístí do vhodné šablony, ze které jsou odvozeny všechny cílové stránky, kde se má anketa nacházet.

Kromě vykreslování vlastních hlasovacích formulářů je součástí modulu stránka pro zobrazování výsledků starších hlasování, kde jsou formou seznamu starších položek prezentovány výsledky starších anket.

Správa modulu

Veškerá nastavení modulu se provádějí z uživatelského rozhraní systému WebToDate. Ovládací prvky jsou seřazeny v navigačním stromu. Ovládání modulu je přehledné a intuitivní. Administrátor má celou škálu možností grafické a funkční konfigurace modulu.

Obrázek 3 - Ankety Obrázek 3 - Ankety