WebToDate » O WebToDate » Moduly » XML export/import

XML export/import

Účelem modulu je možnost exportovat data z databáze zpráv či zdrojů nebo importovat data do těchto databází. Data jsou ve formátu XML, který umožňuje jednoduchou výměnu dokumentů a dat mezi různými aplikacemi či systémy.

Export i import dat probíhá přímo na serveru, na kterém je instalovaný systém WebToDate. Importovaný XML soubor je tedy třeba nejprve nakopírovat na tento server, naopak exportovaný soubor je třeba ze serveru stáhnout k dalšímu zpracování.

Mezi základní vlastnosti modulu patří:

 • Jednoduchá definice XML formátu (jeho schématu) pro import a export
 • Možnost exportu a importu obsahu zpráv i metadat jako jsou kategorie, klíčová slova apod. včetně nastavení stavu, týmu, který zprávu vlastní atd. Export a import může rovněž pracovat i s databází zdrojů.
 • Možnost detailně nastavit parametry (zejména importovaná metadata) hromadně pro více importovaných zpráv najednou a to buď pomocí formulářů pro import, nebo pomocí speciální konstrukce (řídících XML elementů) v importovaných datech.
 • Možnost spouštět exporty i importy interaktivně nebo automaticky v čase pomocí funkce Plánovač úloh.
 • Rozsáhlý systém protokolování exportů i importu, který zaznamenává veškeré události, chyby v importovaných souborech apod.
 • Jednoznačná identifikace importovaných zpráv podle zdroje umožňuje zaznamenávat, která zpráva byla importována z kterého zdroje a případně automaticky aktualizovat změněná data z daného zdroje.
 • Možnost definovat na serveru XSLT transformace spouštěné před importem či po exportu, lze tedy importovat či exportovat data v jiných XML formátech než je formát definovaný pro systém WebToDate.

Obrázek 1 - XML export/import Obrázek 1 - XML export/import

Možné případy nasazení tohoto modulu jsou např. následující:

 • Prvotní naplnění databáze zpráv připravenými daty
 • Opakované importy z různých datových zdrojů s možností zvolit, jakým způsobem zpracovávat již importované zprávy (nové přidávat, již importované aktualizovat apod.)
 • Export databáze zpráv či výběru z této databáze pro účely vložení do jiného systému či aplikace, a to buď jednorázový nebo opakovaný včetně např. možnosti exportovat nové či změněné zprávy za posledních několik hodin
 • Export za účelem vytváření RSS kanálů, podcastů či s využitím podobných standardizovaných formátů pro publikaci vybraného obsahu formou takovýchto kanálů
 • Export databáze zpráv či výběru z této databáze za účelem dávkové změny v této databázi a následný import zpět s promítnutím těchto změn

Existující úspěšná nasazení modulu jsou např. následující aplikace:

 • RSS kanály či podcasty
 • Kontinuální načítání zpravodajství informační agentury
 • Automatické pravidelné načítání monitoringu tisku
 • Načítání a aktualizace vybraných dat z interního systému implementovaného v Lotus Notes