WebToDate » O WebToDate » Moduly » Rozesílání e-mailem

Rozesílání e-mailem

Tento modul je určen pro hromadné rozesílání informací e-mailem. Příkladem může být zasílání novinek, zasílání zpravodajství, různé firemní newslettery apod.

Obrázek 1 - Rozesílání e-mailem Obrázek 1 - Rozesílání e-mailem

Modul obsahuje dvě relativně samostatné sady funkcí:

  1. Sběr e-mailových adres
  2. Vlastní hromadné rozesílání e-mailů

V dané implementaci není bezpodmínečně nutné využívání obou těchto funkcí zároveň. Je např. možné na webu připravit pouze registrační formuláře, exportovat seznam adres a pro vlastní rozesílání využívat nějakou specializovanou aplikaci, nebo naopak importovat seznam adres (import ovšem není součástí tohoto modulu) a prostředky modulu rozesílat na tyto adresy informace.

Modul podporuje rozdělení zasílaného obsahu na různé tematické okruhy, kterých může být libovolný počet a daný uživatel si může objednat pouze zasílání některých vybraných okruhů. U zpravodajského serveru se může jednat o zasílání novinek z určité oblasti (ekonomika, sport apod.), u firemního webu např. novinek o určité skupině produktů. V terminologii modulu se tyto tematické okruhy nazývají odběry. Registrační záznam se v podstatě skládá z e-mailové adresy, některých dalších nastavení (např. preferovaný formát e-mailu) a ze seznamu odběrů, které se mají na danou adresu odesílat.

Součástí registračního záznamu je (kromě interních informací jako datum a čas registrace):

  • E-mailová adresa
  • Preferovaný formát e-mailů (možnosti jsou text / HTML)
  • Seznam požadovaných odběrů

Odběrů lze definovat libovolný počet, uživatelé si mohou zvolit jen některé z nich. Ke každému odběru lze přiřadit dvě rozesílané stránky (jednu pro formát text, druhou pro HTML). Obsah stránek se spravuje a generuje ve WebToDate, pomocí modulu se spustí rozesílání, tělo e-mailů tvoří právě tyto stránky.

Modul podporuje odhlašování z odběru klepnutím na speciální odkaz umístěný do e-mailu.

Modul eviduje historii rozesílání – kdy byla na který seznam uživatelů odeslána která stránka. Do protokolů WebToDate se pak generuje každé odeslání zvlášť, tam lze nalézt seznam všech e-mailových adres, na které byly novinky odeslány.

Obrázek 2 - Rozesílání e-mailem Obrázek 2 - Rozesílání e-mailem

Pro HTML formát je k dispozici volba umožňující odeslání HTML včetně vnořených objektů (zejména obrázků) nebo bez nich – pak jsou v e-mailu obrázky reprezentovány odkazy na webovou prezentaci.

Je podporována možnost aktivace odběru newsletteru - při registraci k odběru se na e-mailovou adresu uživatele odesílá aktivační e-mail, ze kterého uživatel aktivuje zasílání daného odběru na svou adresu. O tom, zda pro registraci k danému odběru je nutná aktivace, se rozhoduje na úrovni definice každého odběru.

Při registraci uživatelů k odběrům lze registrovat nejen e-mailové adresy, ale i telefonní čísla. To lze využít např. pro registraci k SMS službám (samotné rozesílání SMS není součástí modulu).

Seznam registrací (zejména adres) lze exportovat např. do formátu DBF či XML, tato funkce je přímo součástí tohoto modulu.

Funkce prezentační části

V prezentační části se vkládají registrační formuláře. Může jít o jednoduchý formulář, kde se vkládá pouze e-mailová adresa, nebo složitější formulář s volbami odběrů apod.

Zde je možné existující registrace přes tyto formuláře i následně měnit závisí na zvolené metodě autentizace. V anonymním režimu je možné pouze přihlášení k odběru, odhlášení lze provést pouze z e-mailu. V režimu vyžadujícím přihlášení je možné seznam registrací přihlášeného uživatele průběžně měnit.

Možnosti redakční části

V redakční části se definují odběry a jejich obsah, šablony pro stránky s registračními formuláři apod. Definuje se, zda je třeba registraci nejprve aktivovat z e-mailu nebo je aktivní hned po vložení.

Spuštění rozesílání nějakého newsletteru se vždy provádí ručně s možností odeslat nejprve testovací e-mail na vlastní adresu. Uchovává se historie spouštění rozesílání, protokoluje se odeslání e-mailu na každou adresu.