WebToDate » O WebToDate » Moduly » Offline generátor

Offline generátor

Modul Offline generátor je určen pro převod webové prezentace spravované pomocí WebToDate nebo její části do podoby, kterou lze prohlížet bez připojení k internetu, tedy z pevného disku, z CD nebo DVD apod. Modul nemá žádnou vlastní prezentační vrstvu pro www server. Obsahuje pouze administrační rozhraní, pomocí kterého se definuje, jaké části webu a jakým způsobem se exportují a spouští vlastní export.

Modul generuje stránky ve formě statických souborů. Jedná se o ty typy stránek, které jsou spravovány pomocí samotné aplikace WebToDate – zprávy, stránky sekcí, stránky zobrazující detail zdroje. Ke stránkám jsou připojeny všechny odpovídající soubory spravované přes WebToDate, tj. obrázky či soubory ke stažení z databáze zdrojů nebo soubory spravované pomocí funkce Obrázky WebToDate. V HTML kódech stránek jsou zpracovány hypertextové odkazy tak, aby celá takto exportovaná prezentace byla funkční.

Obrázek 1 - Offline generátor Obrázek 1 - Offline generátor

Modul umožňuje

  • Exportovat celou webovou prezentaci nebo její část danou zvolenými metadaty (část stromu kategorií WebToDate, zprávy pouze ze zvolených publikací WebToDate apod.)
  • Exportovat stránky sekcí, stránky se zprávami, stránky zdrojů a všechny související soubory spravované pomocí databáze zdrojů nebo funkcí Obrázky WebToDate
  • Nastavit mapování šablon tak, aby se volitelně pro export nepoužily původní šablony webové prezentace, ale šablony sestavené speciálně pro exportovanou verzi
  • Rozdělit export do více kroků – nejprve nadefinovat, co se exportuje (dle metadat), pak vygenerovat seznamy položek k exportu, do kterých lze volitelně ručně zasahovat, nakonec spustit vlastní export
  • Provádět opakovaný export podle vytvořených pravidel, který zohledňuje nové aktualizace obsahu.

Modul podporuje pouze generování obsahu spravovaného pomocí samotné aplikace WebToDate, nikoli pomocí modulů WebToDate. To znamená, že nelze tímto modulem např. exportovat stránky poraden spravovaných pomocí modulů Poradny a rozhovory, zobrazení strukturovaných databází spravovaných přes modul Formuláře a katalogy apod.

Práce s modulem

Postup při exportování webové prezentace pomocí tohoto modulu je následující:

  1. Sestaví se pravidla, kterými se určuje, která část webové prezentace se exportuje (např. které kategorie WebToDate apod.)
  2. Vygenerují se seznamy položek k exportu
  3. Seznamy vygenerované modulem se eventuálně ručně upraví – do automaticky sestavených seznamů lze přidávat ručně další položky nebo naopak vyznačit, co se exportovat nemá
  4. Spustí se vlastní export stránek a souborů
  5. Vyexportovaný obsah se stáhne ze serveru

Jednotlivé výše uvedené úkony jsou opakovatelné. To znamená, že se definice pravidel pro export uchovávají, lze znovupoužít seznamy položek k exportu apod., takže další export nějaké části webové prezentace po uplynutí nějakého časového období (a tím pádem po aktualizaci obsahu) může znamenat pouze opětovné spuštění exportu s původně vytvořenými nastaveními.