WebToDate » O WebToDate » Moduly » Poradny a rozhovory

Poradny a rozhovory

Tento modul je určen k vedení a správě internetových poraden a k možnosti vytvářet určitý druh rozhovorů (chatů). Modul umožňuje vytvářet libovolný počet autonomních poraden či rozhovorů, které mohou prezentovat data odděleně ve stejném nebo jiném grafickém designu, každá poradna může mít jiného správce, který dotazy zodpovídá. Nejedná se tedy o poradny, kdy si anonymní uživatelé webu radí mezi sebou navzájem, vznáší se dotazy vůči provozovateli serveru, který tyto dotazy pak zodpovídá a odpovědi typicky publikuje.

Obrázek 1 - Poradny a rozhovory Obrázek 1 - Poradny a rozhovory

Funkce prezentační části

Uživatel vybírá z úvodní stránky nějakou poradnu a prohlíží stránkovaný seznam zodpovězených dotazů. Může vložit nový dotaz, kde typicky zadává text dotazu a e-mailovou adresu či další personální údaje. Vložený dotaz se na stránkách nezobrazuje, pouze se pošle na definovanou adresu, typicky osobě, která dotazy dané poradny zodpovídá. Při zodpovídání dotazu lze vložit nejen text odpovědi, ale i dotaz upravit, zařadit do nějaké kategorie apod. Akce zodpovězení dotazu typicky odešle e-mail s odpovědí na adresu tazatele. Dotazy i odpovědi může server zasílat rovněž e-mailem automaticky.

U každé poradny lze v rámci designu vytvořit několik typů zobrazení dat:

 • Seznam dotazů
 • Detailní zobrazení jednoho dotazu
 • Stránku pro vložení nového dotazu
 • Úvodní stránku poradny obsahující např. textový popis, návod k použití, počet zodpovězených dotazů, odkazy na výpisy všech dotazů či dotazů v jednotlivých kategoriích poradny apod.

Obrázek 2 - Poradny a rozhovory Obrázek 2 - Poradny a rozhovory

Dále existují typy zobrazení, které jsou společné pro všechny poradny, jedná se např. o seznam poraden či vyhledávací stránku.

V režimu rozhovorů se zpravidla využívá jen stránka pro seznam dotazů a případně stránka pro seznam rozhovorů. V tomto režimu se ale naopak často využívá možnost publikovat ještě nezodpovězené, ale potvrzené dotazy (aby uživatelé neopakovali otázky) a možnost měnit za chodu tzv. předpis neboli definici zobrazení rozhovoru - v režimu připravovaného rozhovoru mohou uživatelé již klást dotazy, při probíhajícím rozhovoru jsou dotazy již zodpovídány a lez ještě přijímat nové, po ukončení rozhovoru je již možné jen prohlížet seznamy zodpovězených dotazů.

Obrázek 3 - Poradny a rozhovory Obrázek 3 - Poradny a rozhovory

Správa modulu

Modul umožňuje zakládání a správu libovolného množství poraden či rozhovorů. Na úrovni každé poradny lze definovat zejména:

 • Grafický design zobrazování stránek v dané poradně
 • Požadovaný způsob autentizace uživatelů
 • Týmy uživatelů, kteří vystupují v roli správců dané poradny.

Dále modul nabízí a podporuje:

 • Vytváření seznamu nejčastějších dotazů
 • Označení dotazu příznakem Nebude zodpovězen a zobrazení stránky takto označených dotazů
 • Možnost privátních dotazů, které jsou sice zodpovězeny, ale nezobrazují se na veřejně přístupných seznamech dotazů
 • Prohledávání poraden
 • Upozorňování e-mailem na nový dotaz a odesílání odpovědi tazateli
 • Kategorizaci dotazů, každá poradna má svoje vlastní kategorie

Veškerá nastavení modulu se provádějí z uživatelského rozhraní systému WebToDate. Každá poradna může pracovat v jiném režimu autentizace, což znamená, že některé poradny mohou být pouze pro registrované uživatele, některé i pro anonymní uživatele. Pokud provozovatel serveru požaduje provoz poraden v registrovaném režimu, potřebuje modul Registrace a personalizace, v opačném případě stačí pouze modul Poradny a rozhovory.

Obrázek 4 - Poradny a rozhovory Obrázek 4 - Poradny a rozhovory

Práce s modulem

Administrátor by měl postupovat po instalaci modulu zhruba následujícím způsobem:

 • Nastavit předvolby modulu,
 • Vygenerovat vstupní a vyhledávací formulář, založit předlohy a styly apod.
 • Založit alespoň jeden předpis a nastavit předlohy a styly pro druhy zobrazení v rámci předpisu
 • Založit poradnu či poradny, nadefinovat v nich případně kategorie (práva na zakládání poraden lze delegovat i na jiné uživatele, což se hojně využívá v režimu rozhovorů, kde je třeba často zakládat nové rozhovory)
 • Nastavit práva pro zodpovídání dotazů.