WebToDate » O WebToDate » Moduly » Verifikace

Verifikace

Modul vyhledává nekonzistence a potenciální problémy nejrůznějších typů, příkladem může být např. ověřování existence souborů na disku serveru v případech, kdy v databázi jsou uloženy pouze cesty k těmto souborům, nebo vyhledávání nefunkční odkazů v textech zpráv.

Obrázek 1 - Verifikace Obrázek 1 - Verifikace

Hlavní částí modulu je úloha pro Plánovač úloh, kde administrátor nastaví, co se kontroluje a jakým způsobem se nalezené chyby řeší (některé nalezené skutečnosti lze opravovat automaticky, jiné je možné pouze vypsat to protokolu a případně řešit manuálně). Úloha může být v rámci plánovaných úloh spouštěna stejně jako jiné úlohy v různých časech s různými parametry, je tedy např. možné každou noc vyhledávat nefunkční odkazy a každý víkend testovat další možné nekonzistence ve struktuře a obsahu.

Modul nemá vlastní prezentační vrstvu, nalezené chyby se vypisují do přehledných protokolů, které by měl administrátor WebToDate zkontrolovat.