WebToDate » O WebToDate » Moduly » Soutěže

Soutěže

Tento modul je určen k vytváření internetových soutěží. Model nasazení je následující:

  • Návštěvník webu se na určité adrese může zúčastnit soutěže spočívající ve volbě odpovědí z předpřipravených možností na sadu otázek. Seznam otázek a odpovědí se prezentuje jako formulář, kde na jednotlivé otázky se vybírá odpověď typicky formou radiopřepínačů s odpověďmi.
  • Kromě volby odpovědí formulář zpravidla obsahuje část, kde uživatel může vyplnit svoje kontaktní údaje (jméno, adresu, e-mail apod.).
  • Modul všechny odpovědi účastnících se uživatelů shromažďuje včetně personálních údajů, v administračním rozhraní poskytuje možnost jednoduchých statistik a exportu všech nasbíraných dat. Další návazné zpracování dat soutěže (odměna pro vítěze apod.) již není součástí tohoto modulu.

Obrázek 1 - Soutěže Obrázek 1 - Soutěže

Modul umožňuje zakládání a správu neomezeného počtu soutěží. Pro soutěže platí:

  • Každá soutěž může mít libovolný počet otázek
  • Každá otázka může mít dvě a více odpovědí, z nichž právě jedna je správná
  • Každá soutěž může mít další atributy (název, popis apod.), které se v prezentační vrstvě mohou zobrazovat.
  • Každá soutěž má časovou platnost – pokud soutěž je ve stavu před začátkem platnosti, na webu se nezobrazuje, v průběhu platnosti se zobrazuje v aktivní formě, po ukončení platnosti se zobrazují výsledky (tj. správné odpovědi)
  • Každá soutěž může být zpřístupněna všem anonymním uživatelům nebo pouze registrovaným uživatelům.
  • Součástí každé soutěže může být sběr personálních údajů o uživatelích, přičemž definice toho, co uživatelé mají zadávat jako personální údaje je sdružena do sad údajů, pro danou soutěž se tedy nevolí při zakládání konkrétní údaje, ale jen sada, která se pro soutěž použije.

Obrázek 2 - Soutěže Obrázek 2 - Soutěže

Modul v administrační části umožňuje průběžné sledování základních údajů (počet soutěžících, počty správných odpovědí apod.) a export výsledků.

Funkce prezentační části

Pro každou vypsanou soutěž se sestaví prezentační stránka, která obsahuje vlastní soutěž (sadu otázek s výběrem odpovědí) a formulář pro personální údaje. Lze nadefinovat, jak se zobrazuje stránka soutěže před počátkem platnosti (např. zobrazí chybovou stránku), v době platnosti (zobrazí příslušný formulář) a po ukončení soutěže (např. zobrazí správné odpovědi), a dále jaká stránka se zobrazí jako potvrzení uložení vyplněného formuláře soutěže do databáze.

Funkce redakční části

Definice předpisu soutěže (souhrnu grafických nastavení) se skládá zejména ze šablon a stylů pro probíhající soutěž a uzavřenou soutěž. Rovněž lze nadefinovat sady personálních údajů, které účastnící soutěže vyplňují.

Vlastní správa dat spočívá v založení soutěže, definice její platnosti, seznamu otázek a odpovědí apod. Výsledky soutěže lze zobrazovat v několika pohledech nebo exportovat do desktopových formátů souborů.