WebToDate » O WebToDate » Moduly » Formuláře a katalogy

Formuláře a katalogy

Pomocí tohoto modulu lze jednoduše publikovat na www serveru obsah jednotabulkové databáze typu telefonní seznam, katalog produktů či služeb apod., přičemž žádoucí jsou dynamické prvky typu zobrazení stránkovaného seznamu plus detailu každé položky a prohledávání podle vybraných polí (lze hledat část či začátek textu, dle číselného intervalu, výběrem z možných hodnot, volit způsob třídění výsledku). Dále je možné vytvářet vstupní webové formuláře, do kterých uživatelé (anonymní či registrovaní) zadávají nějaké údaje - typickým nasazením jsou např. složitější ankety či soutěže, u kterých se nejedná jen o výběr jedné z připravených odpovědí, registrace na školení či semináře apod.

Obrázek 1 - Formuláře a katalogy Obrázek 1 - Formuláře a katalogy

Modul byl úspěšně nasazen na různých webových prezentacích např. pro následující aplikace:

 • Telefonní seznam či adresář organizace
 • Seznam obchodních zástupců a poboček organizace
 • Databáze periodických tiskovin vydávaných v ČR
 • Tipy registrovaných uživatelů na zajímavé události (výstavy, prezentace, vydávané knihy apod.)
 • Katalog léčiv
 • Katalog vozů v železniční nákladové přepravě
 • Registrace na semináře pořádané firmou

Možnosti redakční části modulu

V redakční části modulu lze

 • Zakládat a měnit definice datových tabulek
 • Plnit tyto tabulky daty, a to buď importem (podporovány jsou formáty DBF, CSV a XML) nebo editačními formuláři; podporován je i zpětný export dat v některém z jmenovaných formátů
 • Zakládat katalogy a měnit jejich nastavení
 • Definovat funkce prezentační vrstvy, tj. které šablony, styly apod. se pro veřejná zobrazení použijí

Obrázek 2 - Formuláře a katalogy Obrázek 2 - Formuláře a katalogy

Možnosti prezentační části

Při prezentaci dat lze používat pohledy na data typu seznam položek, detail jedné položky a vyhledávání. Lze zvolit, která sloupce z datových tabulek se zobrazují a jak se formátují, podporováno je i podmíněné vkládání obsahu podle toho, zda je daná hodnota v tabulce neprázdná (důležité např. pro vkládání obrázků či hypertextových odkazů).

Pro každý katalog je definováno:

 • Kdo jej může na veřejné části číst (všichni / pouze registrovaní s možností omezení na vybranou skupinu registrovaných uživatelů / nikdo)
 • Kdo do něj může z veřejné části vkládat data (stejné možnosti jako v předchozím případě).

Obrázek 3 - Formuláře a katalogy Obrázek 3 - Formuláře a katalogy

Pokud má být funkčnost nějak spojena s registrovanými uživateli, je vyžadována instalace modulu Registrace a personalizace.

Je-li daný katalog používán v režimu vkládání dat z veřejné části, lze u každého pole nastavit, zda jej uživatel vyplňuje nebo se doplní automaticky výchozí hodnota, zda musí uživatel položku povinně vyplnit, zda se musí jednat o jedinečnou hodnotu apod. Při vkládání dat se aplikují rozsáhlé kontroly dat (povinná pole, jedinečná pole, datové typy polí apod.), v rámci klíčových slov použitelných v šablonách je k dispozici řada nástrojů na chybová hlášení pro případ nekorektního vyplnění formuláře.

Obsah formuláře může být uložen do datové tabulky, nebo odeslán e-mailem na zvolenou adresu nebo obojí.

Práce s modulem

Nejprve se vždy definuje datová tabulka, neboli SQL struktura, ve které jsou data (ať už prezentovaná data nebo naopak data sbíraná z veřejných formulářů) uložena. Modul obsahuje nástroj, kde lze přes webové rozhraní definovat tyto datové tabulky včetně typů sloupců tabulek i případných databázových indexů apod.

Nad datovou tabulkou se definuje tzv. katalog. Katalog je sada údajů dále popisujících způsob zacházení s datovou tabulkou. Definice katalogu obsahuje např.:

 • Přístupová práva (kdo může do datové tabulky zapisovat a kdo číst).
 • Vlastnosti polí katalogu (která pole se zobrazují ve kterém pohledu, jaké mají popisky, jaké mají výchozí hodnoty, zda jsou povinná či nikoliv, zda lze podle nich prohledávat apod.). Existují i speciální typy polí jako např. položka databáze zdrojů WebToDate pro vytváření obrázkových databází.
 • Předpis neboli nastavení grafické prezentace katalogu; např. v případě, že se jedná o prezentaci obsahu databáze, předpis obsahuje volbu šablon stránek, stylů pro prezentaci seznamů položek atd.

Obrázek 4 - Formuláře a katalogy Obrázek 4 - Formuláře a katalogy

Nakonec se vytvoří jednotlivé elementy předpisu jako šablony, styly či formuláře. Modul na základě definice katalogu umí vygenerovat výchozí podobu těchto prvků, např. stylu seznamu či vstupní formulář. Takový vygenerovaný element je plně funkční a prezentuje se v předem dané generické grafice, designér webu může místo vytváření kompletně nového formuláře či stylu využít takto vygenerované prvky a pouze je graficky upravit podle potřeby, což je samozřejmě nemalá úspora času při implementaci.