WebToDate » O WebToDate » Moduly » Kalendář akcí

Kalendář akcí

Modul Kalendář akcí je určen pro webové prezentace, které potřebují své návštěvníky přehledným a jednoduchým způsobem informovat o nejrůznějších kalendářních událostech. Umožňuje snadno vytvářet a zveřejňovat seznam akcí (např. veletrhy, semináře, kulturní a společenské události, školení), které lze členit do libovolného počtu kategorií, kde jsou chronologicky seřazeny.

Obrázek 1 - Kalendář akcí Obrázek 1 - Kalendář akcí

Staré a neaktuální akce jsou automaticky odstraňovány z prezentovaného výpisu, resp. lze na ně přejít pouze pomocí prohledávání či časového procházení. Součástí je vyhledávání akcí např. podle data či textu.

Možnosti redakční části modulu

Spravovaný obsah má následující vlastnosti:

  • Položka akce je strukturovaná, má např. nadpis, stručný popis, plný popis, popisná pole mohou být bohatě formátována, kromě časových údajů je k dispozici např. umístění, stav akce apod.
  • Akce mají metadata - patří do kalendářů, kategorií, témat apod. Jedna akce může být ve více kalendářích, kategoriích či tématech.
  • Akce mohou mít vzájemně provázané jazykové verze
  • Každý kalendář může být přidělen ke správě nějakému uživatelskému týmu.

Obrázek 2 - Kalendář akcí Obrázek 2 - Kalendář akcí

Funkce modulu pro administraci zahrnují nastavení grafického způsobu prezentace pro každý typ stránky modulu (šablony, styly apod.), definice kalendářů, přístupových práv a další volby.

Možnosti prezentační části

Jdou podporovány následující typy stránek:

  • Seznam akcí - seznam položek (výpis akcí nebo vyhledaných přes vyhledávací kritéria), stránka může obsahovat např. vlastní výpis položek, seznam kategorií kalendáře, vyhledávací formulář, měsíční kalendář pro výběr dne či měsíce apod.
  • Detail akce - typicky obsahu informace o vybrané akci, může opět obsahovat např. seznam kategorií či témat, ve kterých je akce zařazena, měsíční kalendář, vyhledávací formulář apod.
  • Export do formátu iCalendar, který lze importovat např. do aplikace MS Outlook a dalších aplikací pracujících s kalendáři

Obrázek 3 - Kalendář akcí Obrázek 3 - Kalendář akcí

Bohaté možnosti vyhledávání a filtrace umožňují vypsat data z daného kalendáře, z daného časového rozmezí, z dané kategorie či tématu, s daným stavem apod.

K dispozici je tzv. extenze WebToDate, která umožňuje generovat zobrazení měsíčního kalendáře i do jiných stránek než stránek modulu (tedy např. na všechny stránky webové prezentace).